ไก่ชนชั้นดี

ไก่ชนชั้นดี ถิ่นอีสาน ตอน 1

อีสานเป็นดินแดนที่มีประวัติความเป็นมาในอดีตที่ยาวนาน  การค้นพบซากกระดูก ไก่ชนชั้นดี ในดึกดำบรรพ์ที่ชุมชนโบราณบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโบราณแห่งนี้มีการเลี้ยงไก่มาแต่บรรพกาล  ในแง่ของไก่ชนได้ปรากฏเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับไก่ชนโดยตรง  พอจะสืบค้นได้จากผู้เล่นแทงไก่ ยังปรากฏหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  ได้ดังนี้

Read more